Klinické štúdie, publikácie
a informačné zdroje

Na Slovensku nejestvuje zoznam klinických štúdii, ktoré sa týkajú Sjögrenovho syndrómu, avšak existuje zoznam v Európskom registri klinických štúdií, kde je možné prezrieť si prebiehajúce klinické štúdie so SjS.

Na tomto mieste vám prinášame odkazy na hodnotné štúdie o Sjögrenovom syndróme:

1 2 3